کاربر گرامی؛ پیام خود را درمستطیل زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید. در صورت نیاز، حداکثر تا 24 ساعت آینده به دیدگاه و یا مشکل شما پاسخی کامل داده خواهد شدما از انتقادات و نظرات شما استقبال می کنیم 
 
گیرنده


 

فکس : 32364280-011
 
ایمیل: ist1391@yahoo.com
 
تلگرام/واتساپ : 09116780051 
 
شماره های سانترال
 
011-32332223
                  

011-32324040

011-32366683

برای برقراری با مدیریت عدد 1 / معاونت عدد 2 / واحد فناوری عدد 3 را شماره گیری نمایید