فرم


دعوت به همکاری

متقاضیان در خواست همکاری با مدرسه هوشمند اندیشه
در زمینه های  آموزگاردر پایه های مختلف ، IT مسلط به نرم افزارهای Photoshop،Flash،ICDL و طراحی صفحات وب
مربی ،کمک مربی ،آموزگارتمام پایه ها  معاون اجرایی ، معاون آموزشی ونیروی خدماتی و ...
ترجیحا با سابقه کاری مرتبط ودارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط

فرم زیر را تکمیل نمایید.


برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.